Nedjelja, 22 Srpanj 2018

Referentna lista projekata na području pripreme investicijske dokumentacije i provedbe investicijskog inženjeringa:

 • DIIP : Zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Dragonja
 • DIIP : Obnova zgrade na Smrekarjevi 51 u Izoli
 • DIIP : Rotor Valeta
 • DIIP : Obnova zadružnog doma u Kortah
 • DIIP : Dogradnja kulturnog doma u Novi vasi 
 • DIIP : Priključivanje autocesti u Izoli
 • DIIP : Izgradnja dnevnog centra za starije osobe u Izoli
 • DIIP : Izgled novog ulaza u Glavnoj bolnici Izola
 • DIIP : Obnova Kulturnog doma Božidar Jakac u Padni
 • DIIP, IP : Razvoj ribarske infrastrukture u Izoli - II . faza
 • DIIP, IP : Rekonstrukcija ceste Sunčano nabrežje u Izoli
 • DIIP, PIZ i IP : Obnova i rekonstrukcija vile u Rimu (Ambasada Republike Slovenije u Rimu i pri Sveti Stolici u Vatikanu
 • DIIP : Cesta Baredi DIIP : Rekonstrukcija Dječjeg vrtića "La Coccinella" Piran
 • DIIP i IP : Obnova i novogradnja teretane na stadionu u Piranu
 • DIIP : Rješavanje prostornih problema Osnovne škole Dante Alighieri Izola
 • DIIP : Rješavanje prostornih problema Osnovne škole Livade Izola
 • DIIP : Rješavanje prostornih problema Osnovne škole Vojke Šmuc Izola
 • DIIP : Rješavanje prostornih problema Dječjeg vrtića Mavrica Izola
 • Nov IP: Nove prostorije za Porezni ured u Novoj Gorici - Porezna uprava Republike Slovenije
 • DIIP : Starački dom Izola - Isola Casa del pensionato
 • DIIP, IP: Nove prostorije za Upravni odjel Pesnica Studija izvedivosti: Reorganizacija postojećeg stanja i mogućnost uspostave Stambenog fonda u Općini Izola – Općina Izola
 • DIIP, IP : Izgradnja pločnika Jagodje - Belvede , II . faza – Općina Izola
 • DIIP, PIZ i IP : Osiguranje radnog prostora za Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OECD - Ministarstvo vanjskih poslova
 • Nov IP : Obnova Pokrajinskog muzeja u Kopru za 100. obljetnicu rada - Mestna općina Koper
 • DIIP, IP, Nov IP: Rekonstrukcija gradske galerije u Piranu - Općina Piran
 • DIIP: Izgradnja vodovodnog sustava na području Markovca u Kopru – I. faza - Rižanski vodovod Koper d.o.o. Usporedba i procjena varijanti rješavanja prostornih problema Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu
 • DIIP: Nabava objekta za potrebe Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu - Ministarstvo vanjskih poslova
 • DIIP, IP i Nov IP: Vodovod Portorož - Bernardin - Općina Piran Programski zadatak: Kampus Sunce, Sveučilište na Primorskem  
 • DIIP: Kulturni centar Izola - Općina Izola
 • DIIP: Odvajanje kanalizacije Piran - Općina Piran
 • Nov IP: Nabava vatrogasnih vozila - Općina Piran
 • DIIP, PIZ, IP: Izgradnja podzemne garaže na području UN "Pošta" - Općina Izola Analiza gospodarske održivosti: izgradnja podzemne garaže na području UN "Pošta" – Općina Izola DIIP: Objekt Drevored 1. svibnja 9, Izola - Primorsko sveučilište
 • DIIP: Proširenje sabirnog centra na odlagalištu neopasnog otpada Dragonja - Okoliš Piran d.o.o.

 

Kontakt

Elmarkt d.o.o.
Sončna pot 42, 6320 Portorož
PE Koper - Ferrarska 8, SI-6000 Koper

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
T: +386 8 205 06 12   F: +386 8 205 06 15