Reference iz projektov sofinanciranih iz EU sredstev

Prijave ter izdelava investicijske dokumentacije, poročila o izvajanju investicije, vsebinsko in finančno poročanje, končna poročila v okviru pridobivanja nepovratnih EU sredstev:
 • GORC Srmin:
  DIIP, PIZ, IP, CBA, prijavnica (ESRR sofinanciranje: 3,14 mio EUR) - Mestna občina Koper, 2007

 • Vodovod Ribče:
  IP, CBA (ESRR sofinanciranje: 0,15 mio EUR) – Občina Litija, 2007

 • Novogradnja Univerzitetnega kampusa Livade I. faza:
  Stavba A: DIIP, PIZ, IP, Nov IP (Sofinanciranje ESRR: 1,8 mio EUR) - Univerza na Primorskem, 2007

 • Rekonstrukcija ceste Gračišče – Smokvica:
  DIIP, IP, CBA, prijavnica (sofinanciranje ESRR: 0,5 mio EUR) – Mestna občina Koper, 2008

 • Zadružni dom Brezovica:
  DIIP, prijavnica (sofinanciranje EKSRP: 0,17 mio EUR) – Mestna občina Koper, 2008

 • Obnova palače Baseggio na Kreljevi ulici 6 v Kopru:
  DIIP, IP, CBA, Nov IP (Čezmejno sodelovanje SLO – IT, sofinanciranje: 1,2 mio EUR) - Univerza na Primorskem, 2009

 • Razvoj ribiške infrastrukture v Izoli:
  PIZ, IP, prijavnica (ESR sofinanciranje: 2,2 mio EUR) - Občina Izola, 2009

 • Ribiško pristanišče Piran:
  DIIP, PIZ, IP, prijavnica (ESR sofinanciranje: 2,4 mio EUR) - Občina Piran, 2009

 • Izgradnja čistilne naprave Sečovlje II. faza s kanalizacijo:
  DIIP, PIZ, IP, CBA, Novelacija IP, prijavnica (ESRR sofinanciranje: 1,44 mio EUR) - Občina Piran, 2010

 • Ribiško pristanišče Koper:
  DIIP, PIZ, IP, prijavnica, poročanje (sofinanciranje ESR: 3,2 mio EUR) – Mestna občina Koper, 2010

 • Kanalizacijski omrežje Vinjole – Nožed:
  DIIP, IP, CBA, prijavnica (sofinanciranje ESRR: 0,78 mio EUR) – Občina Piran, 2010

 • Kanalizacija Korte II. Faza:
  DIIP, IP, CBA, prijavnica (sofinciranje ESRR: 1,2 mio EUR) – Občina Izola, 2011

 • Informacijski center Krajinskega parka Strunjan:
  DIIP, Novelacija DIIP, prijavnica (Sofinanciranje ESRR: 0,25 mio EUR, sofinanciranje MKO: 0,15 mio EUR) - JZ Krajinski park Strunjan, 2011

 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save:
  izvajanje storitev strokovne pomoči pri pregledovanju mesečnih situacij (sofinanciranje Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013: 17 mio EUR) – Občina Litija, Občina Šmarto pri Litiji, Občina Zagorje ob Savi, Občina Radeče

 • Prenova vile Zlatorog:
  DIIP, IP, CBA (sofinanciranje ESRR: 1,45 mio EUR) – Generalni sekretariat Vlade RS, 2012

 • Razvoj urbane opreme v mestnem jedru Izole:
  DIIP, IP, CBA, prijavnica (sofinanciranje ESRR: 0,5 mio EUR) – Občina Izola, 2012

 • Sanacija carinskega oz. turističnega pomola Piran:
  DIIP, IP, CBA, prijavnica, poročanje (sofinanciranje ESR: 0,64 mio EUR) – Občina Piran, 2012

 • Prenova vaškega centra Strunjan:
  DIIP, IP, prijavnica (sofinanciranje EKSRP: 0,3 mio EUR) – Občina Piran, 2013

 • Mediadom Pyrhani:
  DIIP, IP, prijavnica (sofinanciranje ESRR: 1,28 mio EUR) – Občina Piran, 2014

 • Ribiško pristanišče Strunjan
  DIIP, IP, prijavnica, poročanje (sofinanciranje ESR: 0,68 mio EUR) – Občina Piran, 2015

 • Ukrepi trajnostne mobilnosti v Občini Piran:
  DIIP, IP, prijavnica (sofinanciranje KS: 0,25 mio EUR) – Občina Piran, 2018

 • Rekonstrukcija križišča in ureditev avtobusnega postajališča pri Šmelcu:
  novelacija DIIP, prijavnica (sofinanciranjeKS: 0,1 mio EUR) – Občina Litija, 2018

 • Semaforiziran prehod za pešce na Zasavski cesti v Liitiji:
  novelacija DIIP, prijavnica (sofinanciranjeKS: 0,03 mio EUR) – Občina Litija, 2018

 • Soboško jezero - ureditev južnega dela:
  IP, Študija izvedljivosti, prijavnica (sofinanciranje ESRR - CTN: 1,23 mio EUR) – Mestna občina Murska, 2018

 • Dogradnja gata za potrebe ribarske infrastrukture u luci javnog prometa Vrsar:
  Študija izvedljivosti, prijavnica, poročanje (sofinanciranje ESPR: 1,42 mio EUR) – Lučka uprava Poreč, 2018

 • Obnova ribarske luke Savudrija:
  Študija izvedljivosti, prijavnica, poročanje (sofinanciranje ESPR 0,65 mio EUR) – Lučka uprava Umag - Novigrad, 2018

 • Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta - Pula:
  Študija izvedljivosti, sodelovanje pri pripravi prijavnice (sofinanciranje ESRR 1,13 mio EUR) – Arheološki muzej Istre, 2019
 • Luka otvorena za javni promet Santa Marina - ribarski dio - I. faza:
  Študija izvedljivosti, prijavnica (sofinanciranje ESPR: 5,0 mio EUR) – Lučka uprava Poreč, 2019
 • Obnova ribiškega pristanišča - Izola - II faza (severni del):
  DIIP, PIZ, IP, prijavnica, poročanje (sofinanciranje ESPR 2,16 mio EUR) – Občina Izola, 2019-2020

 • Obnova ribiškega pristanišča - Izola - II faza (južni del):
  IP, prijavnica, poročanje (sofinanciranje ESPR 2,2 mio EUR) – Občina Izola, 2021-2022
 • Gradnja Vodovoda Dole:
  DIIP, PIZ, IP, prijavnica (sofinanciranje NOO 1,0 mio EUR) – Občina Litija, 2022
 • Celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnice - 1. faza
  DIIP, PIZ, IP, prijavnica (sofinanciranje NOO 1,0 mio EUR) – Občina Litija, 2022-2023
Projekti čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja, ki so sofinancirani s strani nepovratnih sredstev EU, kjer smo izvajali ali izvajamo strokovno podporo za projektnega partnerja:
 • SIGMA in SIGMA 2 Interreg Slovenija – Italija, 2000-2006 in Program čezmejnega sodelovanje SLO - IT 2007-2013, svetovanje pri pripravi in vodenju projekta ter strokovna podpora pri izvajanju specializiranih vsebinskih projektnih aktivnosti. 2006 – 2012

 • MEDLAB – Mediterrranean Living Lab for Territorial Innovation, Programme MED 2007 - 2013, nudenje strokovne pomoči pri izvajanju projektnih aktivnosti pri vodenju projekta. 2009 – 2011

 • REVITAS – Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju, Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, administrativno in finančno upravljanje projekta. 2009-2012

 • CAPACities – Dvigujemo konkurenčnost in inovativnost v alpskem svetu, program Alpine space 2007-2013, Evropsko teritorialno sodelovanje; svetovanje pri pripravi in vodenju projekta ter strokovna podpora pri izvajanju specializiranih vsebinskih projektnih aktivnosti. 2010-2012

 • CROSSCULTOUR – CrossMarketing trategies for Culture and Tourism for more Attractiveness and Compettiveness for Cities and Regions, program Srednja Evropa 2007 - 2013, svetovanje pri pripravi in pri vodenju projekta ter strokovna podpora pri izvajanju specializiranih projektnih aktivnosti. 2010-2012

 • TURAG4ALL – Razvoj turistične agencije za osebe s posebnimi potrebami, program Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; svetovanje pri pripravi in pri vodenju projekta ter strokovna podpora pri izvajanju specializiranih projektnih aktivnosti. 2010-2012

 • WELLNESS ISTRA – Integracija vrhunskih tipičnih kmetijskih proizvodov, kulinarike, naravne in kulturne dediščine ter SPA centrov v turistično ponudbo sonaravne WELLNESS destinacije Istra, Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013; tehnična koordinacija projekta (organiziranje in svetovanje pri izvajanju aktivnosti, nadzor nad izvajanjem aktivnosti, administrativno in finančno upravljanje projekta,…). 2010-2012

 • 365 DNI RIVIERE – 365 dni kulturnega turizma v zibelki srednjeevropskega turizma, Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, vodenje in koordinacija projekta - strokovnjak za tehnično pomoč in izvedbo projekta. 2011-2013

 • OPENMUSEUMS – Mreža slovenskih in italijanskih muzejev: valorizacija in tehnološka inovacija muzejev v zgodovinskih mestih severnega Jadrana, Program čezmejnega sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013, projektno vodenje in koordinacija projekta ter opravljanje administrativnega dela. 2011-2014

 • E-HEALTH – E-Zdravje na čezmejnem območju, Program čezmejnega sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013, nudenje tehnične asistence, vodenje in izvršitev projektnih aktivnosti, 2011-2014

 • T-LABLaboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije, Program čezmejnega sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013, izvajanje storitev administrativnega in finančnega spremljanja projekta. 2012-2013

 • YOUTH ADRIANET – Sharing xperiences and developing joint tools in order to increase the participation of the YOUTH ADRIatic population in the civil society and create a NETwork, CBC Adriatic IPA 2007-2013, celovita strokovna podpora pri koordinaciji in upravljanju z ukrepi za realizacijo projekta. 2011-2014

 • ADRISTORICA LANDS – History, culture, tourism, arts and ancient crafts in the European Adriatic territory, CBC Adriatic IPA 2007-2013, celovita strokovna podpora pri upravljanju in poročanju. 2013-2014

 • ADRIFORT – Adriatic fortresses and military areas, CBC Adriatic IPA 2007-2013, celovita strokovna podpora pri koordinaciji in upravljanju z ukrepi za realizacijo projekta. 2013-2015

 • REVITAS II – Nadgradnja revitalizacije istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju, Operativni program Slovenija-Hrvaška 2007-2013, administrativno in finančno upravljanje projekta, priprava javnih naročil. 2013-2015

 • ENRI – Obnovljivi viri energije in energetsko varčevanje za tretji sektor, Program čezmejnega sodelovanje Slovenija-Italija 2007 – 2013, celovita strokovna podpora pri upravljanju in poročanju. 2013-2015

 • PARENZANA MAGIC  –Pot zdravja in prijateljstva, Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, pomoč pri administrativnem in finančnem upravljanju projekta, priprava javnih naročil. 2013-2015/span>

 • OŽIVLJEN KRAS – Ohranjanje raznolikosti kraških območij s pomočjo revitalizacije kulturne in renaturacije naravne dediščine, Operativni program Slovenija-Hrvaška 2007-2013, administrativno in finančno upravljanje projekta, priprava javnih naročil. 2014-2015

 • MALA BARKA – Turistično vrednotenje pomorske, ribiške in ladjedelniške tradicije Severnega Jadrana skozi ustvarjanje novih turističnih proizvodov, Operativni program Slovenija-Hrvaška 2007-2013, tehnična koordinacija projekta (organiziranje in svetovanje pri izvajanju aktivnosti, nadzor nad izvajanjem aktivnosti, administrativno in finančno upravljanje projekta, priprava javnih naročil). 2015-2016

 • DEMENCA ACROSSLO – Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju, Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, administrativno in finančno upravljanje projekta. 2016-2018

 • MALA BARKA 2 – Ohranitev pomorske dediščine Severnega Jadrana, Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, administrativno in finančno upravljanje projekta. 2016-2019

 • YOUINHERIT – Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age, Interreg Central Europe 2014-2020, celovita strokovna podpora pri koordinaciji in upravljanju z ukrepi za realizacijo projekta. 2016-2019

 • RIVIERA4SEASONS2 – Skupna dediščina za skupno mednarodno promocijo 365 dni zelenega turizma na Opatijski in Portoroški rivieri, Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, izdelava prijavnice, vodenje in koordinacija projekta - strokovnjak za tehnično pomoč in izvedbo projekta. 2017-2019

 • MOBITOUR Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v zaledju čezmejnega območja, Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, administrativno in finančno upravljanje projekta. 2017-2020

 • CROSSCARE – Čezmejni celostni pristop k oskrbi starih, Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, administrativno in finančno upravljanje projekta. 2017-2019

 • TARTINI – Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija, Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, priprava prijavnice, celovita strokovna podpora pri koordinaciji in upravljanju z ukrepi za realizacijo projekta. 2017-2019

 • REFRESH –  Rural revitalisation for cultural heritage, Interreg Central Europe 2014-2020, celovita strokovna podpora pri koordinaciji in upravljanju z ukrepi za realizacijo projekta. 2017-2020

 • ARRIVAL REGIONS –  Exploring social innovation approaches for the social and economic integration of non-EU natianals, Interreg Central Europe 2014-2020, celovita strokovna podpora pri koordinaciji in upravljanju z ukrepi za realizacijo projekta. 2019-2022
 • ARCHEODANUBE – Archeological park in urban areas as a tool for Local Sustainable Development, Interreg Danube 2014-2020, celovita strokovna podpora pri koordinaciji in upravljanju z ukrepi za realizacijo projekta. 2020-2022

 • FRAMESTPORT – Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports, Interreg Italy - Croatia 2014-2020, celovita strokovna podpora pri koordinaciji in upravljanju z ukrepi za realizacijo projekta. 2020-2022

 • ISTRACONNECT – Krepitev čezmejnega sodelovanje z razvojem trajnostnega koncepta multimodalne mobilnosti potnikov, Interreg Slovenija-Hrvaška2014-2020, priprava projektne ideje in prijavnice, celovita strokovna podpora pri koordinaciji in upravljanju z ukrepi za realizacijo projekta. 2022-2023

 

Kontakt

Elmarkt d.o.o.
Sončna pot 42, 6320 Portorož
PE Koper - Ferrarska 8, SI-6000 Koper

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
T: +386 8 205 06 12 
F: +386 8 205 06 15